Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Andrzej Bogdanowicz

Oświadczenia majątkowe za rok 2014

Oświadczenie majątkowe - korekta

Iwona Końka - Radna Gminy Lidzbark Warmiński

 

Oświadczenia majątkowe

Jan Znamierowski - Przewodniczący Rady Gminy

 

Oświadczenia majątkowe

- Fabian Andrukajtis - Wójt
- Tomasz Kołodziejczyk - Zastępca Wójta
- Małgorzata Sobolewska – Skarbnik
- Brygida Małeć - Dyrektor Zespołu Szkół w Rogóżu
- Beata Domarecka - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kraszewie
- Ewa Piasecka - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kraszewie
- Anna Renata Sobolewska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Runowie
- Agnieszka Dawid - Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński w Kraszewie
- Zofia Gąglewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim
- Justyna Rysik - pracownik GOPS
- Alicja Szukis - Kierownik referatu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej dla uczniów w Lidzbarku Warmińskim
- Józef Mika - p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
- Grażyna Klonowska - Inspektor UG
- Danuta Gajdamowicz - Inspektor UG
- Alicja Szukis - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
- Joanna Piędziak - p.o. Kierownik referatu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy materialnej dla uczniów w Lidzbarku Warmińskim
- Ryszard Kielak - Sekretarz

 

Oświadczenia majątkowe

1. Adamczuk Andrzej
2. Będziński Marcin
3. Gadomski Ireneusz
4. Grabowski Edward
5. Końka Iwona
6. Korosteńska Agnieszka
7. Kuczyńska Lucja
8. Lasowy Janusz
9. Maciejewski Leszek
10. Makarewicz Olga
11. Pałka Jan
12. Romanik Krystyna
13. Smukowski Andrzej
14. Werbicki Marek

 

Oświadczenia majątkowe

Stanisław Piasecki

 

Oświadczenie majątkowe za rok 2014

1. Wójt Gminy - Fabian Andrukajtis

2. Przewodniczący Rady Gminy - Jan Znamierowski

 

Oświadczenie majątkowe za rok 2014

1. Adamczuk Andrzej
2. Będziński Marcin
3. Gadomski Ireneusz
4. Grabowski Edward
5. Końka Iwona
6. Korosteńska Agnieszka
7. Kuczyńska Lucja
8. Lasowy Janusz
9. Maciejewski Leszek
10. Makarewicz Olga
11. Pałka Jan
12. Krystyna Romanik
13. Smukowski Andrzej
14. Werbicki Marek

 

Oświadczenie majątkowe

Ryszard Kielak - Sekretarz

 

Oświadczenie majątkowe za rok 2014

Ryszard Kielak - Sekretarz

 

Oświadczenie majątkowe za rok 2014

1. Tomasz Kołodziejczyk - Zastępca Wójta

2. Zenon Połocki - Sekretarz Gminy

 

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji

1. Wójt Gminy - Artur Jankowski

2. Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Staszewski

 

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy na koniec kadencji

Oświadczenia majątkowe