Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Witamy na nowej stronie BIP Gminy Lidzbark Warmiński

W przypadku, gdy któryś z odnośników nie zawiera jeszcze treści, prosimy o skorzystanie z informacji zamieszczonych na starym BIP znajdującym się pod adresem pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/lidzbark_warminski_gmina_wiejska/ lub, w razie wątpliwości, kontakt z pracownikiem merytorycznym.

 

Kontakt i godziny pracy

Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11 - 100 Lidzbark Warmiński

tel/fax: +48 89 767 32 74
e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

NIP: 743-18-62-715 REGON: 510742787

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie urzędu lub na konto Gminy Lidzbark Warmiński


Urząd Gminy Lidzbark Warmiński pracuje:
w poniedziałki w godz. 7:30-15:30
od wtorku do piątku
w godz. 7:00-15:00
Kasa urzędu czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE RACHUNKU BANKOWEGO
GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

Informujemy, że  zmianie ulega bank  prowadzący obsługę budżetu Gminy Lidzbark Warmiński na:
 
PKO Bank Polski, Oddział Nr 1 Lidzbark Warmiński, ul. Powstańców Warszawy 23/2A, 11-100 Lidzbark Warmiński
Konto dotyczy wszystkich płatności, w tym podatków, opłaty skarbowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
W związku z powyższym wpłat dokonywać na poniższy rachunek:
 
Gmina Lidzbark Warmiński
PKO Bank Polski
04 1020 3541 0000 5802 0316 8804

 

Równocześnie informujemy, że w dalszym ciągu płatności podatków mogą być dokonywane w kasie Urzędu Gminy lub u inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych miejscowości.

 

 

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Gmina Lidzbark Warmiński uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.