Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Decyzje środowiskowe

Ogłoszono przez Robert Gobis

Stosownie do art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działki ewidencyjnej numer 3/12 w obrębie Koniewo oraz 68/8 w obrębie Jagoty, gmina Lidzbark Warmiński” zawiadamiam, więcej »

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania, magazynem energii z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działki ewidencyjnej numer 3/12 w obrębie Koniewo oraz 68/8 w obrębie Jagoty, gmina Lidzbark Warmiński” więcej »