Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ochrona środowiska - inne

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji z dnia 10.05.2016r. znak: GOŚ.6220.1.2016.AK o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 140/8, obręb 0018 Koniewo w m. Koniewo, gmina Lidzbark Warmiński” więcej »

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji z dnia 10.05.2016r. znak: GOŚ.6220.1.2016.AK o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 140/8, obręb 0018 Koniewo w m. Koniewo, gmina Lidzbark Warmiński” więcej »

Ogłoszono przez Tomasz Kołodziejczyk

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” na działce nr 2/50 w obrębie geodezyjnym Koniewo, gmina Lidzbark Warmiński więcej »