Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wybory Miesca do plakatowania

Ogłoszono przez Robert Gobis

Miejsca do plakatowania obw.wyb.

Z a r z ą d z e n i e Nr 66/2011

 

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

W związku z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wyznacza się sołeckie tablice informacyjne we wsiach, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

§ 2. Zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych komitetów wyborczych na obiektach użyteczności publicznej stanowiących mienie komunalne gminy, w szczególności na budynkach szkół, bibliotek, świetlic wiejskich a także, na budynkach komunalnych, bez względu na sposób ich wykorzystania oraz ogrodzeniach tych posesji.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

/ - /