Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wybory Obwieszczenie Wojta

Ogłoszono przez Robert Gobis

Obwieszczenie Wójta o okręgach

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000, 1349), zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/257/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2018 r. poz. 1919) - podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do Rady Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu

(sołectwa)

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

1.

Jagoty, Koniewo, Wielochowo, Żytowo.

1

2.

Nowa Wieś Wielka, Lauda, Redy.

1

3.

Pilnik, część sołectwa Bobrownik: miejscowość Długołęka

1

4.

Kraszewo.

1

5.

Miłogórze, Nowosady, Pomorowo.

1

6.

Kłębowo, Łabno, Medyny, Świętnik.

1

7.

Blanki, Jarandowo, Suryty.

1

8.

Kotowo, Morawa,

część sołectwa Rogóż: miejscowość Rogóż Nr 50a i 50b

1

9.

Część sołectwa Rogóż: miejscowość Rogóż bez numerów 50a i 50b, miejscowość Wojdyty.

1

10.

Knipy, Markajmy, Sarnowo.

1

11.

Bugi, Runowo.

1

12.

Ignalin, Workiejmy, Zaręby.

1

13.

Babiak, Drwęca, Kaszuny, Miejska Wola.

1

14.

Kierz, Kochanówka, Stryjkowo.

1

15.

Część sołectwa Bobrownik: miejscowość Bobrownik, Łaniewo, Wróblik.

1

 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Lidzbarku Warmińskim jest Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, pok. Nr 12.

Wójt

Fabian Andrukajtis