Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwody Obwieszczenia

Ogłoszono przez Robert Gobis

Obwody Obwieszczenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 19 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm), zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/258/2018 Rady Gminy Lidzbark Warmiński, z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Lidzbark Warmiński na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2018r. poz. 1920) - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika; w wyborach do Rady Gminy Lidzbark Warmiński, Rady Powiatu Lidzbarskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego; zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Załączniki: