Wersja obowiązująca z dnia

Rada Gminy - skład osobowy - kadencja 2018-2023

Rada Gminy
1. Werbicki Marek - Przewodniczący Rady Gminy
2. Końka Iwona - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Korosteńska Agnieszka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Adamczuk Andrzej
5. Będziński Marcin
6. Gadomski Ireneusz
7. Kuczyńska Lucja
8. Mochnal Stefan
9. Pałka Jan

10. Płochocki Paweł

11. Romanik Krystyna

12. Skonieczny Daniel
13. Smukowski Andrzej

14.Szram Krzysztof

15. Żamejć Andrzej

 

Komisje

Komisja Gospodarki Budżetowej:
1. Andrzej Smukowski - Przewodniczący
2. Stefan Mochnal - Członek
3. Ireneusz Gadomski - Członek
4. Iwona Końka - Członek
5. Agnieszka Korosteńska - Członek

Komisja Rolnictwa, Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:
1. Andrzej Adamczuk - Przewodniczący
2. Jan Pałka - Członek
3. Krystyna Romanik - Członek
4. Krzysztof Szram - Członek
5. Andrzej Żamejć - Członek

Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury:
1. Marcin Będziński - Przewodniczący
2. Lucja Kuczyńska - Członek
3. Paweł Płochocki - Członek
4. Daniel Skonieczny - Członek
5. Marek Werbicki - Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Jan Pałka - Przewodniczący
2. Andrzej Adamczuk - Członek
3. Ireneusz Gadomski – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

1. Lucja Kuczyńska - Przewodniczący
2. Andrzej Smukowski - Członek
3. Marcin Będziński – Członek